"Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy"

Górnośląski Związek Metropolitalny w dniu 17 listopada 2011 r. zorganizował trzecią konferencję z cyklu: Od miasta do metropolii – drogi rozwoju Europy. Tegoroczna edycja była poświęcona kwestii „zarządzania metropoliami”.

Do wygłoszenia referatów oraz do udziału w panelu dyskusyjnym zaproszono przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej z najważniejszych ośrodków metropolitalnych w kraju oraz ekspertów ze świata nauki.

Niewątpliwie gościem specjalnym konferencji był Greg Clark - uznany na arenie międzynarodowej autorytet w dziedzinie rozwoju i zarządzania miastami. Posiada on 20-letnie doświadczenie w pracy w jednostkach miejskich Londynu oraz innych miast, a obecnie pełni funkcję głównego eksperta ds. rozwoju miast i regionów w rządowym brytyjskim Departamencie Wspólnot i Rozwoju Lokalnego, przewodniczącego Forum OECD ds. rozwoju strategii inwestycyjnych, profesora w Cass Business School w Londynie, doradcy wielu światowych metropolii i korporacji oraz jest współpracownikiem Urban Land Institute. Szerszą informację na temat Grega Clarka znajdą Państwo w zakładce „prelegenci”.