Program konferencji

22 listopada 2013 r.

09:00 – 09:30        REJESTRACJA

09:30 – 10:50        SESJA I: Rola środowiska w procesie rozwoju miast

09:30 – 09:50 Otwarcie konferencji - powitanie gości i słowo wstępne - Dawid Kostempski, Przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Prezydent Miasta Świętochłowice;

09:50 – 10:20 Wymiar ekonomiczny problemów ekologicznych dużych miast- prof. dr hab. Kazimierz Górka, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

10:20 – 10:50 Efektywność energetyczna w kontekście perspektywy finansowej 2014 – 2020 – Jarosław Orliński, Z-ca Dyrektora w Departamencie Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;

10:50 – 11:10          PRZERWA KAWOWA

11:10 – 12:30          SESJA II: Miasta wobec energooszczędności – działania i inicjatywy

11:10 – 11:30 Rola sektora publicznego w promowaniu efektywności energetycznej – dr inż. Roman Babut,  Krajowa Agencja Poszanowania Energii;

11:30 – 11:50 Relacje pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora energetycznego w regionie a samorządami dla lepszego wykorzystania potencjału metropolii – Jan Kurp, wieloletni prezes Południowego Koncernu Energetycznego/Tauron Wytwarzanie;

11:50 – 12:10 Porozumienie Burmistrzów – korzyści i zobowiązania dla gmin - Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Z-ca Prezydenta Miasta Bielska-Białej;

12:10 – 12:30 Doświadczenia gmin śląska opolskiego w zakresie energooszczędności - Czesław Tomalik Prezes Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego;

12:30 – 12:50           PRZERWA KAWOWA

12:50 – 15:00           SESJA III: Rozwiązania energooszczędne w miastach

12:50 – 13:30 Planowanie energetyczne w obszarze metropolitalnym Bordeaux – Romain Harrois, Alec – métropole bordelaise et Gironde, Francja;

13:30 – 14:10 Kompleksowe podejście do termomodernizacji – dobre praktyki Agencji ds. Energetyki z Visociny - Jaroslav Emmer, Energy Agency of Vysocina, Czechy;

14:10 – 14:40 Zasady budownictwa pasywnego – Zbigniew Pająk, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej;

14:40 – 14:50 GZM w projekcie SERPENTE - Bogna Gwoździewicz, Górnośląski Związek Metropolitalny;

14:50 – 15:00 Zakończenie konferencji

15:00                        LUNCH

Prowadzenie:         Szymon Liszka, Prezes Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

Patron Medialny:

logo_tvplogo_dzlogo_radio_katowice