Kazimierz Górka

Kazimierz Górka: absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie(1963), dyrektor Instytutu Ekonomiki  Przemysłu a po jego podziale kierownik Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (do 2009), obecnie zatrudniony w Katedrze Zarządzania w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; profesor zwyczajny i doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu ekonomiki prrzemysłu, zarządzania, ekonomii środowiska, autor i współautor podręczników akademickich z zakresu ekonomiki i programowani rozwoju przemysłu, ekonomiki pracy oraz ekonomiki ochrony środowiska; Członek Rady Ochrony Środowiska m. Krakowa w latach 70-tych i 80-tych oraz Rady Ekologicznej przy prezydencie Lechu Wałęsie, działacz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Klubu Ekologicznego, współzałożyciel i I przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (EAERE) oraz czasopisma "Ekonomia i Środowisko" (1992).