Zbigniew Michniowski

Zbigniew Michniowski z wykształcenia jest inżynierem-energetykiem, absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Architektury na Politechnice Krakowskiej oraz Ekonomikę przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W swojej pracy zawodowej zajmował się m.in.: wzornictwem przemysłowym, był prezesem Beskidzkiej Agencji Poszanowania Energii oraz Prezydentem Miasta Bielsko-Biała. W roku 2002 został mianowany na Zastępcę Prezydenta Bielska-Białej i stanowisko to zajmuje do dziś. W ramach struktur Urzędu Miejskiego nadzoruje pracę m.in. takich wydziałów jak: Biuro Zarządzania Energią, Wydział Ochrony Środowiska, Biuro Rozwoju Miasta, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Informatyki. Jako przedstawiciel Bielska-Białej pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz vice-prezesa Energy Cities (sieć europejska).