Roman Babut

Doradca ds. międzynarodowych Prezesa Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, specjalizacja budownictwo przemysłowe (1973); doktor nauk technicznych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa (1985); aktywność zawodowa: praca naukowa w zakresie struktury i właściwości betonów z uzbrojeniem włóknistym w IPPT PAN (1973-1985), Kierownik Laboratorium Badań i Modelowania Budynków Energooszczędnych IPPT PAN (1986-1995), Dyrektor ds. Programów Międzynarodowych i Unii Europejskiej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (1995-2003), Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej (2003-2007), Pełnomocnik Rektora Politechniki Warszawskiej ds. utworzenia Uczelnianego Centrum Badawczego Zrównoważonych Systemów Energetycznych (2007-2009), Doradca ds. międzynarodowych Prezesa Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (2012 …. ); hobby: filatelistyka olimpijska, sędzia Międzynarodowej Federacji Filatelistycznej FIP.