Romain Harrois

Inżynier, od czterech lat zajmujący się problematyką energetyczną. Pracuje w lokalnej agencji energetycznej okręgu Bordeaux i Gironde (Francja) od 2010 r. Podstawowe obszary aktywności  zawodowej związane są z planowaniem energetycznym w obszarach miejskich łączącym elementy planowania przestrzennego, jak i bilansowaniem zapotrzebowania na energię w danym obszarze. Zajmuje się wsparciem partnerów publicznych i prywatnych w zakresie oszczędzania energii i produkcji energii ze źródeł odnawialnych, z uwzględnieniem interesu publicznego.