Program konferencji

19 listopada 2009 r. (czwartek)

9:15 – 10:00
REJESTRACJA

10:00 – 11:30
SESJA I: METROPOLIA „SILESIA” Z PERSPEKTYWY REGIONU, KRAJU I UNII EUROPEJSKIEJ

10:00 – 10:15
Powitanie gości
Piotr Uszok, Prezydent Katowic, Przewodniczący Zarządu GZM

10:15 – 10:45
Metropolia „Silesia” z perspektywy regionu
– Piotr Spyra, członek Zarządu Województwa Śląskiego

10:45 – 11:15
Metropolia „Silesia” z perspektywy kraju
prof. zw. dr hab. Piotr Korcelli, dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

11:15 – 11:30
Metropolia „Silesia” z perspektywy Unii Europejskiej
dr Jan Olbrycht, Poseł Parlamentu Europejskiego (wystąpienie nagrane)

Prowadzenie: Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice, Przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

11:30 – 12:00
PRZERWA KAWOWA

12:00 – 13:15 SESJA II: METROPOLIA – MIĘDZY MIASTEM A REGIONEM

12:00 – 12:30
Miejsce metropolii w systemie samorządowym
prof. zw. dr hab. Jerzy Regulski, Prezes Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

12:30 – 13:00
Uwarunkowania prawne rozwoju metropolii
dr Tomasz Pietrzykowski, Wojewoda Śląski w latach 2005 - 2007

13:00 – 13:30
Pytania do prelegentów sesji I i II

Moderator: Adam Sojka, dziennikarz TVP Katowice

13:15 - 14:00
LUNCH

14:00 – 16:30
SESJA III: KIERUNKI ROZWOJU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII „SILESIA”

14:00 – 14:30
Uwarunkowania przestrzenno-funkcjonalne
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński, Politechnika Śląska

14:30 – 15:00
Uwarunkowania gospodarcze
– Jerzy Łoik, wiceprezes zarządu KSSE

15:00 – 15:30
Uwarunkowania społeczneprof. zw. dr hab. Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski, członek Zgromadzenia

15:30 – 16:00
W drodze do
Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” – Piotr Popiel, dyrektor biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

16:00 – 16:15
Pytania do prelegentów sesji I i II i III

16:15 – 16:30
Zakończenie pierwszego dnia konferencjiAndrzej Stania, Prezydent Rudy Śląskiej, Przewodniczący Zgromadzenia GZM

Moderator: Adam Sojka, dziennikarz TVP Katowice

20 listopada 2009 r. (piątek)

9:00 – 9:30
REJESTRACJA

9:30 – 11:00
SESJA IV: POLITYKA MIEJSKA W POLSCE

9:30 – 9:45    
Powitanie i otwarcie drugiego dnia konferencji Andrzej Stania, Prezydent Rudy Śląskiej, Przewodniczący Zgromadzenia GZM

9:45 – 10:15     
Polityka miejska narzędziem rozwoju regionalnego
– Stanisław Sudak, dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukruralnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

10:15 – 10:45     
Modele powstawania metropolii
prof. zw dr hab. Tadeusz Markowski, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, Uniwersytet Łódzki

10:45 – 11:00     
Pytania do prelegentów sesji IV

Prowadzenie: Andrzej Stania, Prezydent Miasta Ruda Śląska, Przewodniczący Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

11:00 – 11:15     
PRZERWA KAWOWA

11:15 – 13:30     
SESJA V: DOŚWIADCZENIA POLSKIE W KREOWANIU METROPOLII

11:15 – 11:45     
Metropolia „Silesia” – od pomysłu do realizacji
– Kazimierz Górski, Prezydent Sosnowca, członek Zarządu GZM

11:45 – 12:15            
Krakowski Obszar Metropolitalny
Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Inwestycji Miejskich

12:15 – 12:45     
Wrocławski Obszar Metropolitalny
dr hab. Andrzej Łoś, koordynator projektu, Urząd Miejski Wrocławia, były Marszałek Województwa Dolnośląskiego

12:45 - 13:15
Ostrawski Obszar Metropolitalny - Vojtech Mynar, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrawa

Moderator: Adam Sojka, dziennikarz TVP Katowice

13:15 – 13:45     
LUNCH

13:45 – 15:30     
SESJA VI – POLSKIE METROPOLIE: KONKURENCJA CZY WSPÓŁPRACA

13:45 – 14:15 
Jaka jest kondycja ekonomiczna polskich metropolii? Janusz Szewczuk, Wice Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin

14:15 – 14:45
Czy Polsce potrzebne są metropolie?prof. dr hab. Michał Kulesza, Uniwersytet Warszawski

14:45 – 15:30     
Dyskusja z prelegentami sesji IV, V i VI

15:30     
Zakończenie konferencji
Andrzej Stania, Prezydent Rudy Śląskiej, Przewodniczący Zgromadzenia GZM

Moderator: Adam Sojka, dziennikarz TVP Katowice