Prezentacje

 • Metropolia „Silesia” z perspektywy regionu – Piotr Spyra, członek Zarządu Województwa Śląskiego
  pdf_ico
 • Metropolia „Silesia” z perspektywy kraju prof. zw. dr hab. Piotr Korcelli, dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
  pdf_ico
 • Uwarunkowania prawne rozwoju metropolii dr Tomasz Pietrzykowski, Wojewoda Śląski w latach 2005 - 2007
  pdf_ico
 • KIERUNKI ROZWOJU GÓRNOŚLĄSKO – ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII „SILESIA” uwarunkowania gospodarcze - Jerzy Łoik, wiceprezes zarządu KSSE
  pdf_ico
 • Śląskie Megalopolis - liczenie kapitałów - prof. zw. dr hab. Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski, członek Zgromadzenia
  pdf_ico
 • Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” do 2025 r. - Piotr Popiel, dyrektor biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
  pdf_ico
 • Polityka miejska narzędziem rozwoju regionalnego - Stanisław Sudak, dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukruralnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  pdf_ico
 • Modele powstawania metropolii prof. zw dr hab. Tadeusz Markowski, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, Uniwersytet Łódzki
  pdf_ico
 • Metropolia „Silesia” - od pomysłu do realizacji - Kazimierz Górski, Prezydent Sosnowca, członek Zarządu GZM
  pdf_ico
 • Krakowski Obszar MetropolitalnyTadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Inwestycji Miejskich
  pdf_ico
 • Wrocławski Obszar Metropolitalnydr hab. Andrzej Łoś, koordynator projektu, Urząd Miejski Wrocławia, były Marszałek Województwa Dolnośląskiego
  pdf_ico
 • Ostrawski Obszar Metropolitalny - Vojtech Mynar, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrawa
  pdf_ico
 • Jaka jest kondycja ekonomiczna polskich metropolii ? - Janusz Szewczuk, Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin
  pdf_ico
 • Kierunki Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE - Zbigniew J. Kamiński
  pdf_ico