"Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy" 2009

Metropolia „Silesia” zaprosiła do udziału w konferencji pt.: „Od miasta do metropolii – drogi rozwoju Europy”, która odbyła się 19 i 20 listopada 2009 r. przy ul. 1 Maja 133 w Katowicach w budynku firmy Kamsoft.

Celem konferencji było upowszechnianie idei metropolitalności, a także przybliżenie procesu tworzenia metropolii w Polsce, w tym refleksja nad perspektywami rozwoju społeczno-gospodarczego Metropolii „Silesia”.

Tematyka ta wpisuje się w coraz powszechniej toczącą się dyskusję na temat kierunków rozwoju miast europejskich – ich kreowania, konkurencyjności i promocji. Zaproszonymi prelegentami były osoby z świata polityki, przedstawiciele władz szczebla rządowego, regionalnego i lokalnego oraz specjaliści z różnych dziedzin.

W konferencji uczestniczyło ponad 300 osób.