Prezentacje

Dzień pierwszy:

 • "Determinanty jakości życia w mieście" - dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński, prof. Politechniki Śląskiej
  pdf_ico
 • "Europejskie wskaźniki jakości życia" - dr n. med. Dorota Jarosińska, Project Manager ds. Zdrowia i Środowiska, Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga
  pdf_ico
 • "Metody badania jakości przestrzeni publicznej na przykładzie Metropolii Poznańskiej" - dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, prof. Politechniki Poznańskiej
  pdf_ico
 • "Kopenhaga – miasto o najlepszej jakości życia w 2008 r." - Ole Kjar Mansfeldt, starszy analityk Wonderful Copenhagen – organizacji turystycznej i Convention Bureau of the Greater Copenhagen Area;
  pdf_ico
 • "Tereny zieleni poprawiające jakość życia mieszkańców miast - doświadczenia szkockie" - Julie Procter, dyrektor wykonawczy Greenspace Scotland (przy Stirling University Campus)
  pdf_ico
 • "Idea Konkursu na Najlepszą Przestrzeń Województwa Śląskiego" - mgr inż. arch. Katarzyna Łabarzewska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  pdf_ico
 • "Społeczne preferencje w użytkowaniu przestrzeni. Parki i malle jako przestrzenie konsumpcji w miastach górnośląskich" - dr hab. Tomasz Nawrocki, dr Krzysztof Bierwiaczonek, Uniwersytet Śląski
  pdf_ico
 • "Stare ku nowemu – rewitalizacja dzielnic miasta w koncepcji zarządzania publicznego" – dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, dr Maria Zrałek, Wyższa Szkoła Humanitas
  pdf_ico
 • "Instrumenty kształtowania przestrzeni publicznych" - dr inż. arch. Krzysztof Kafka – Politechnika Śląska, Prezes Południowej Okręgowej Izby Urbanistów
  pdf_ico

Dzień drugi:

 • "Zielona Stolica Europy - aspekty komunikacyjne i promocyjne" - Katarzyna Wołos, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej, Bruksela
  pdf_ico
 • "Urbanistyka krajobrazowa w kształtowaniu wizerunku współczesnej metropolii" - dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, Politechnika Wrocławska
  pdf_ico
 • "Rewitalizacja miejskiej przestrzeni nadrzecznej" - dr Leszek Trząski, Główny Instytut Górnictwa
  pdf_ico
 • "Prezentacja idei międzynarodowego projektu Periurban Parks (INTERREG IVC)" - Jessica Huntingford, regionalny rząd Toskanii - partner wiodący projektu
  pdf_ico
 • "Park della Piana - doświadczenia regionu Toskania" - Maria Clelia Mele, regionalny rząd Toskanii
  pdf_ico
 • "Metropolia „Silesia” – partner projektu Periurban Parks" - mgr Bogna Gwoździewicz, dr inż. arch. Agnieszka Szczepańska-Góra, Górnośląski Związek Metropolitalny
  pdf_ico
 • "Parki i tereny rekreacyjne Łodzi - kształtowanie i zarządzanie" - dr inż. arch. Michał Domińczak, Politechnika Łódzka, Fundacja Projekt Łódź
  pdf_ico
 • "Rekreacyjny i przyrodniczy potencjał Dąbrowy Górniczej" - Marcin Bazylak, Naczelnik Wydziału Strategii, Promocji i Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
  pdf_ico