Program konferencji

18 listopada 2010 r. (czwartek)

9:00 – 9:30
REJESTRACJA

9:30 – 11:00
SESJA I: NARZĘDZIA KSZTAŁOTWANIA I MONITOROWANIA JAKOŚCI ŻYCIA

9:30 – 9:40
Powitanie gości i słowo wstępne - Piotr Uszok, Prezydent miasta Katowice, Przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

9:40 – 10:00
Determinanty jakości życia w mieście - dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński, prof. Politechniki Śląskiej

10:00 – 10:20
Europejskie wskaźniki jakości życia - dr n. med. Dorota Jarosińska, Project Manager ds. Zdrowia i Środowiska, Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga

10:20 – 10:40
Metody badania jakości przestrzeni publicznej na przykładzie Metropolii Poznańskiej - dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg, prof. Politechniki Poznańskiej

10:40 – 11:00
Dyskusja

Prowadzenie dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński, prof. Politechniki Śląskiej

 

11:00 – 11:20
PRZERWA KAWOWA

11:20 – 13:00
SESJA II: JAKOŚĆ ŻYCIA W PRAKTYCE

11:20 – 11:50
Kopenhaga – miasto o najlepszej jakości życia w 2008 r. - Ole Kjær Mansfeldt, starszy analityk Wonderful Copenhagen – organizacji turystycznej i Convention Bureau of the Greater Copenhagen Area;

11:50 – 12:20
Tereny zieleni poprawiające jakość życia mieszkańców miast - doświadczenia szkockie - Julie Procter, dyrektor wykonawczy Greenspace Scotland (przy Stirling University Campus)

12:20 – 12:40
Idea Konkursu na Najlepszą Przestrzeń Województwa Śląskiego - mgr inż. arch. Katarzyna Łabarzewska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

12:40 – 13:00
Dyskusja

Prowadzenie dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński, prof. Politechniki Śląskiej

 

13:00 - 13:30
LUNCH

13:30 – 15:00
SESJA III: ZURBANIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

13:30 – 14:00
Społeczne preferencje w użytkowaniu przestrzeni. Parki i malle jako przestrzenie konsumpcji w miastach górnośląskich - dr hab. Tomasz Nawrocki, dr Krzysztof Bierwiaczonek, Uniwersytet Śląski

14:00 – 14:20
Stare ku nowemu – rewitalizacja dzielnic miasta w koncepcji zarządzania publicznego – dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, dr Maria Zrałek, Wyższa Szkoła Humanitas

14:20 – 14:40
Instrumenty kształtowania przestrzeni publicznych - dr inż. arch. Krzysztof Kafka – Politechnika Śląska, Prezes Południowej Okręgowej Izby Urbanistów

14:40 – 15:00
Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia konferencji


19 listopada 2010 r. (piątek)

9:00 – 9:30
REJESTRACJA

9:30 – 11:00
SESJA IV: MIASTA W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM - DOBRE PRAKTYKI

9:30 – 09:40
Powitanie i otwarcie drugiego dnia konferencji – Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze

9:40 – 10:10
Zielona Stolica Europy - aspekty komunikacyjne i promocyjne - Katarzyna Wołos, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej, Bruksela

10:10 – 10:30
Urbanistyka krajobrazowa w kształtowaniu wizerunku współczesnej metropolii - dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, Politechnika Wrocławska

10:30 – 10:50
Rewitalizacja miejskiej przestrzeni nadrzecznej - dr Leszek Trząski, Główny Instytut Górnictwa

10:50 – 11:00
Dyskusja

Prowadzenie: dr Leszek Trząski, Główny Instytut Górnictwa

11:00 – 11:20
PRZERWA KAWOWA

11:20 – 13:00
SESJA V: PERIURBAN PARKS: poprawa warunków środowiskowych - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT (INTERREG IVC)

11:20 – 11:35
Prezentacja idei międzynarodowego projektu Periurban Parks (INTERREG IVC) -
Jessica Huntingford, regionalny rząd Toskanii - partner wiodący projektu

11:35 – 11:45
Park della Piana - doświadczenia regionu Toskania - Maria Clelia Mele, regionalny rząd Toskanii

11:45 – 12:00
Metropolia „Silesia” – partner projektu Periurban Parks - mgr Bogna Gwoździewicz, dr inż. arch. Agnieszka Szczepańska-Góra, Górnośląski Związek Metropolitalny

12:00 – 12:20

Parki i tereny rekreacyjne Łodzi - kształtowanie i zarządzanie - dr inż. arch. Michał Domińczak, Politechnika Łódzka, Fundacja Projekt Łódź

12:20 – 12:40
Rekreacyjny i przyrodniczy potencjał Dąbrowy Górniczej - Marcin Bazylak, Naczelnik Wydziału Strategii, Promocji i Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

12:40 – 13:00
Dyskusja i zakończenie konferencji

Prowadzenie: dr Leszek Trząski, Główny Instytut Górnictwa

13:00 – 13:30
LUNCH

SESJA POSTEROWA: PREZENTACJA AUTORSKIEGO PROJEKTU NIEMIECKICH STUDENTÓW Z WYDZIAŁÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU UNIWERSYTETU W KASSEL

Podczas obu dni konferencji w hallu hotelowym prezentowane będą:

- Postery oraz gra planszowa w ramach projektu „Upper Silesia in motion – Which future do you see?

Autorzy: Christiane Kornhass, Nicolai Sieber, Bastian Wahler, Barbara Zak

- Postery z pracy magisterskiej nt koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej w Katowicach

Autor: Bastian Wahler