ppp

loga

Program konferencji

17 listopada 2011 r. (czwartek)

9:00 – 9:30
REJESTRACJA

9:30 – 9:50
Powitanie gości i słowo wstępne:

  • Dawid Kostempski, Przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i Prezydent Miasta Świętochłowice;
  • Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego;

9:50 – 11:00
SESJA I: METROPOLIE – MODA CZY POTRZEBA

9:50 – 10:20
Jak i po co tworzyć metropolie? Greg Clark, międzynarodowy ekspert ds. rozwoju obszarów metropolitalnych;

10:20 – 10:40
Polityka państwa wobec budowania metropolii, Przedstawiciel Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;

10:40 – 11:00
Narzędzia rozwoju metropolii, Greg Clark, międzynarodowy ekspert ds. rozwoju obszarów metropolitalnych;

Prowadzenie: Janusz Szewczuk, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin

11:00 – 11:20
PRZERWA KAWOWA

11:20 – 12:50
SESJA II:
DYNAMIZOWANIE PROCESÓW METROPOLITALNYCH

11:20 – 11:50
Rozwiązywanie problemów w obszarach metropolitalnych: jakie są wspólne wyzwania i jak do nich podchodzić? Greg Clark, międzynarodowy ekspert ds. rozwoju obszarów metropolitalnych;

11:50 – 12:10
Bariery i ograniczenia rozwoju polskich metropolii - Wiesław Bielawski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk;

12:10 – 12:30
Foresight dla Metropolii „Silesia” – scenariusze rozwojowe i modele finansowania - Jan Bondaruk, Kierownik projektu, Główny Instytut Górnictwa;

12:30 – 12:50
Pytania do prelegentów;

Prowadzenie: Janusz Szewczuk, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin

12:50 - 13:10
LUNCH

13:10 – 14:30
SESJA III: POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ DLA ROZWOJU POLSKICH METROPOLII

13:10 – 13:20
Czy, jak, kto i ile skorzysta na rozwoju metropolii w Polsce? - Robert Gwiazdowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha

13:20 – 14:30

Panel dyskusyjny:

  • Wiesław Bielawski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk;
  • Jan Grabkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Starosta Poznański;
  • dr Robert Gwiazdowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha;
  • Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodnicząca Zgromadzenia GZM, Prezydent Miasta Zabrze;
  • Tomasz Tomczykiewicz, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO;
  • Grzegorz Ziomek, Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

14:30 Zakończenie konferencji.

Prowadzenie: Janusz Szewczuk, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Gmin

14:30
LUNCH

- Wiesław Bielawski, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk;