Program konferencji

There are no translations available.

16 listopada 2012 r. (piątek)

09:00 – 09:30
REJESTRACJA

09:30 – 09:50
Powitanie gości i słowo wstępne:

Dawid Kostempski, Przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Prezydent Miasta Świętochłowice;

09:50 – 11:00
SESJA I: Prawne i organizacyjne podstawy nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce

09:50 – 10:10
Doświadczenia związków międzygminnych we wprowadzaniu zapisów nowej ustawy o odpadach - Aleksander Kozłowski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin;

10:10 – 10:30
Obowiązek prowadzenia procedury przetargowej, a orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Małgorzata Brzóska, Kancelaria KSP Legal&Tax Advice Katowice;

10:30 - 10:50
Opłacalność ekonomiczna nowego systemu gospodarki odpadami – dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. nadzw. SGH Katedra Ekonomiki i Finansowania Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;

10:50 – 11:00
Dyskusja.

11:00 – 11:20
PRZERWA KAWOWA

11:20 – 12:50
SESJA II: Jak to robią inni?

11:20 – 11:50
System gospodarki odpadami komunalnymi oparty na odpowiedzialności samorządowej na przykładzie Sztokholmu – Irena Lundberg, Business Development Manager Stockholm Business Region Development , City of Stockholm;

11:50 – 12:20
Zintegrowane rozwiązania dla gospodarki odpadami komunalnymi – technologie i know-how - Staffan Filipsson, Project Manager at the IVL Swedish Environmental Research Institute, Business Development and Marketing;

12:20 – 12:40
Uwarunkowania gospodarki odpadami w Metropolii „Silesia” wynikające z Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 - Wojciech Cierpiał, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;

12:40 – 12:50
Dyskusja.

12:50 – 13:10
PRZERWA KAWOWA

13:10 – 14:20
SESJA III: Kto zyska, a kto straci? – Panel dyskusyjny

  • Bernard Błaszczyk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach;
  • Dariusz Matlak, Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami;
  • Krystyna Kurowska – doradca ds. gospodarki odpadami Prezydenta Miasta Zabrze;
  • Gabriela Lenartowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach;
  • dr Marek Mrówczyński, Prezes Zarządu Master Sp. z o.o. Tychy;

14:20 – 14:30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

14:30
LUNCH

Prowadzenie: dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. Politechniki Krakowskiej